Lake Garda
Forecast Nov 14 2018
mostly sunny 18°C / 64°F