Rastatt
Forecast Apr 07 2020
mostly sunny 23°C / 73°F