Nairobi
Forecast Jan 18 2021
mostly sunny 27°C / 80°F BFT: NE 3-4

NE 3-4