Naxos
Forecast Nov 15 2018
mostly sunny 17°C / 62°F