Karlsruhe
Forecast Nov 14 2018
mostly sunny 11°C / 51°F BFT: NE 2

NE 2