Frankfurt
Forecast Nov 16 2018
mostly sunny 9°C / 48°F