Nairobi
Forecast Jan 19 2018
mostly sunny 29°C / 84°F BFT: NE 3-4

NE 3-4